cofuwo

08/09/2021

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng. 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và công ty TNHH Kết nối thế giới tương lai xin thông báo tới khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:


Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:


Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:


Đề nghị quý Khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.


Trân trọng.

Bài viết cùng chủ đề