cofuwo

17/11/2020

Nguồn: Vietnambiz.vn

Người tiêu dùng Bắc Âu thường quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Trong qui trình sản xuất và xử lí ca, cần quan tâm đến bộ qui tắc Thực hành nông nghiệp tốt (GlobalGAP). Ngoài ra còn có Hệ thống Quản lí Chất lượng (QMS).

Khu vực Bắc Âu gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, và Iceland. Na Uy và Iceland không phải là thành viên của Liên minh châu Âu nhưng tham gia Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). 

Điều này có nghĩa là luật và qui định về thực phẩm của Na Uy và Iceland ở mức độ lớn phản ánh các qui tắc của Liên minh châu Âu. Do đó, luật và qui định của EU có thể được lấy làm cơ sở cho các quốc gia ở khu vực Bắc Âu.

Yêu cầu pháp lí

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, cà phê nhập khẩu vào khu vực Bắc Âu bắt buộc phải tuân theo các yêu cầu và qui định của Liên minh châu Âu áp dụng cho cà phê. Các yêu cầu này chủ yếu liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó truy xuất nguồn gốc và vệ sinh là quan trọng nhất. 

Cần chú ý đặc biệt đến những nguồn gây ô nhiễm cụ thể, trong đó phổ biến nhất là thuốc trừ sâu (dư lượng tối đa MRLs đối với mỗi loại thuốc trừ sâu), độc tố nấm (nấm), Salmonella (nguy cơ thấp đối với cà phê).

Các yêu cầu đối với cà phê tham khảo chi tiết tại website: 

https://www.cbi.eu/market-information/coffee/buyer-requirements