Liệu bão có tiếp tục làm cà phê tăng

Cà phê arabica tháng 12 (KCZ20) hôm thứ Hai đóng cửa tăng +6,40 (+ 5,86%). Cà phê Robusta ICE giao tháng 1 (RMF21) đóng cửa tăng +30 (+ 2,13%).

Liệu đà tăng còn tiếp tục được giữ vững

Nhận định Ngày 12/11/2020 Cà phê arabica tháng 12 (KCZ20) hôm thứ Tư đóng cửa tăng 1,80 (+ 1,68%). Cà phê Robusta ICE giao tháng 1 (RMF21) đóng cửa tăng +27 (+ 1,98%).