Phân tích thị trường tuần 22 - 26/02/2021

Sau một thời gian tới kỳ tất toán hợp đồng tháng 3 thì Arabica vẫn chưa cho thấy chưa tìm lại được đà tăng của mình.

Liệu bão có tiếp tục làm cà phê tăng

Cà phê arabica tháng 12 (KCZ20) hôm thứ Hai đóng cửa tăng +6,40 (+ 5,86%). Cà phê Robusta ICE giao tháng 1 (RMF21) đóng cửa tăng +30 (+ 2,13%).

Liệu đà tăng còn tiếp tục được giữ vững

Nhận định Ngày 12/11/2020 Cà phê arabica tháng 12 (KCZ20) hôm thứ Tư đóng cửa tăng 1,80 (+ 1,68%). Cà phê Robusta ICE giao tháng 1 (RMF21) đóng cửa tăng +27 (+ 1,98%).