cofuwo

18/11/2020

- Giá trị đồng nội tệ Reais Brazil (Brl) trong cặp tỷ giá UsdBrl: 5,32 vs 5,42. Mức thấp kỷ lục 5,99 Brl lập 8/5/2020

- Bão Iota gây mưa và lũ lụt lớn tại Trung Mỹ