Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch CQG

Phần mềm Giao dịch hàng hóa Ngày 01/07, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tạm dừng hỗ trợ hoạt động trên hệ thống phần mềm Vision Commodities (VC) vì VC không còn đáp ứng được yêu cầu giao dịch với các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài. Phần mềm CQG sẽ được sử dụng để thay thế VC để đặt lệnh trong giao dịch hàng hóa từ ngày 03/07/2020