Ngô Mini

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn

 • Ngô mini CBOT 

  Hàng hóa giao dch 

  Ngô CBOT 

  Mã hàng hóa 

  XC 

  Đ ln hp đng 

  1000 gi / Lot   

  Đơn v yết giá 

  cent / gi 

  Thi gian giao dch 

  Th 2 - Th 6:  
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45 
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) 

  Bước giá 

  0.125 cent / gi 

  Tháng đáo hn 

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12 

  Ngày đăng ký giao nhn 

  Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báo đu tiên 

  Ngày thông báo đu tiên 

  Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

  Ngày giao dch cui cùng 

  Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

  Ký qu 

  Theo quy đnh ca MXV 

  Gii hn v thế 

  Theo quy đnh ca MXV 

  Biên đ giá 

  Gii hn giá ban đu 

  Gii hn giá m rng 

  $0.25/gi 

  $0.40/gi 

  Phương thc thanh toán 

  Giao nhn vt cht 

  Tiêu chun cht lượng 

  Ngô ht vàng loi 1, loi 2, loi 3  

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14%

2.00%

3.00%

0.10%

Loại 2

54 pound

15.50%

3.00%

5.00%

0.20%

Loại 3

52 pound

17.50%

4.00%

7.00%

0.50%

 

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Ngô

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Ngô Mini

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Đậu Tương

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Lúa Mì Mini

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết