Khô Đậu Tương

Khô Đậu Tương

Khô đu tương 

Hàng hóa giao dch 

Khô đu tương CBOT 

Mã hàng hóa 

ZME 

Đ ln hp đng 

100 tn thiếu (~ 91 tn) / Lot 

Đơn v yết giá 

USD / tn thiếu 

Thi gian giao dch 

Th 2 - Th 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.1 USD / tn thiếu 

Tháng đáo hn 

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. 

Ngày đăng ký giao nhn 

Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báo đu tiên 

Ngày thông báo đu tiên 

Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

Ngày giao dch cui cùng 

Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

Ký qu 

Theo quy đnh ca MXV 

Gii hn v thế 

Theo quy đnh ca MXV 

Biên đ giá 

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$20/tn 

$30/tn 

Phương thc thanh toán 

Giao nhn vt cht 

Tiêu chun cht lượng 

Khô đu tương theo tiêu chun ca CBOT 

 • Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT. 

  Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu  trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng. 

  Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là: 

  Protein tối thiểu là 47,5%. 

  Chất béo tối thiểu là 0,5%. 

  Chất sơ tối thiểu là 3,5%. 

  Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%. 

  Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%. 

  Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm. 

  Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists' Society). 

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Ngô

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Ngô Mini

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Đậu Tương

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Lúa Mì Mini

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết