Dầu Đậu Tương

Dầu Đậu Tương

Dầu đu tương CBOT 

Hàng hóa giao dch 

Dầu đu tương CBOT 

Mã hàng hóa 

ZLE 

Đ ln hp đng 

60 000 pound / Lot 

Đơn v yết giá 

cent / pound 

Thi gian giao dch 

Th 2 - Th 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.01 cent /pound 

Tháng đáo hn 

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.  

Ngày đăng ký giao nhn 

Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báo đu tiên 

Ngày thông báo đu tiên 

Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

Ngày giao dch cui cùng 

Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

Ký qu 

Theo quy đnh ca MXV 

Gii hn v thế 

Theo quy đnh ca MXV 

Biên đ giá 

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$0.020/pound 

$0.030/pound 

Phương thc thanh toán 

Giao nhn vt cht 

Tiêu chun cht lượng 

Dầu đu tương theo tiêu chun ca CBOT 

 • Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

  Dầu đậu nành thô phải đáp ứng với yêu cầu phân loại và tiêu chuẩn do Sở quy định hàng hóa CBOT quy định được tìm thấy trong Quy chế và Quy định của Sở đối với đúng loại đặc tả:

  ·        Không quá 3,0% độ ẩm và các tạp chất.

  ·        Có màu xanh lục nhạt hơn tiêu chuẩn 'A' và khi được tinh chế và tẩy màu thì tạo ra một loại dầu tinh chế và tẩy màu không đậm hơn 3,5 lần màu đổ trong thang đo Lovibond.

  ·        Dầu phải được tinh chế với mức hao hụt không quá 5% và được xác định theo phương thức 'dầu trung tính'.

  ·        Dầu phải có điểm bắt cháy không thấp hơn 250 độ F, phương pháp cốc kín.

  ·        Dầu không được chứa 1,5% các chất xà phòng hóa (không có độ ẩm và dễ bay hơi).

  Không có sự phân loại thấp hơn sẽ được giao nhận khi hết hạn hợp đồng trong giao dịch hàng hóa tương lai. Một phân khúc cao hơn có thể được thực hiện giao nhận với mức giá hợp đồng trừ trường hợp việc thất thoát khi tinh chế ít hơn 5% theo phương pháp "dầu trung tính', tiền phí tăng thêm của cuargias cả thị trường tại thời điểm bốc dỡ hàng sẽ được trả cho mỗi 1% dưới 5% thất thoát (các phân đoạn) với mức tín dụng tối đa là 4,5%.

  Phương pháp của AOCS (American Oil Chemists' Society) sẽ được theo dõi với các mẫu và các phân tích cho tất cả các lần kiểm tra, trừ việc xác định màu xanh của dầu, yếu tố mà được kiểm định bởi National Soybean Processors Association.

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Ngô

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Ngô Mini

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Đậu Tương

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Lúa Mì Mini

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết