Đường

Đường

 • Đường 11 ICE US

  Hàng hóa giao dịch

  Đường 11 ICE US

  Mã hàng hóa

  SBE

  Độ lớn hợp đồng

  112 000 pound/ lot

  Đơn vị yết giá

  cent / pound

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  14:30 - 00:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.01 cent / pound

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 10

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 • Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.

  Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Cao Su TSR20

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Ca Cao

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Bông

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Cao su RSS3

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Cà phê Robusta

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết