Ca Cao

Ca Cao

 • Cacao ICE US

  Hàng hóa giao dịch

  Cacao ICE US

  Mã hàng hóa

  CCE

  Độ lớn hợp đồng

  10 tấn / lot

  Đơn vị yết giá

  USD / tấn

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  1 USD / tấn

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 • Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Cao Su TSR20

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Ca Cao

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Bông

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Cao su RSS3

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Cà phê Robusta

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết