Bông

Bông

 • Cotton ICE US

  Hàng hóa giao dịch

  Bông Loại 2 ICE US

  Mã hàng hóa

  CTE

  Độ lớn hợp đồng

  50 000 pound/ lot

  Đơn vị yết giá

  cent / pound

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  8:00 - 01:20 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.01 cent / pound

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 10, 12

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  5 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  17 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Giới hạn giá hàng ngày dao động từ 3 đến 7 cent/pound

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 • Theo quy định của sản phẩm Bông Loại 2 (Cotton No.2) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US

  Tiêu chuẩn bông: Strict Low Middling Staple Length: 1 2/32nd inch

  Bó thành từng kiện hàng có khối lượng từ 400 đến 650 pound, được giao nhận từ 92 đến 108 kiện.

  Màu sắc Strict low middling white (41), leaf grade (cấp độ lá) 4, chiều dài cơ bản 1-1/16 inch (17/16 inch) (34), chỉ số đo độ mịn và độ chín của bông: 3.5 đến 4.7, Grams Per Tex of twenty-five (25.0) or higher (1 tex tương đương khối lượng của 1000m sợi).

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Cao Su TSR20

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Ca Cao

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Bông

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Cao su RSS3

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Cà phê Robusta

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết