Bạc

Bạc

 • Bạc COMEX

  Hàng hóa giao dịch

  Bạc COMEX

  Mã hàng hóa

  SIE

  Độ lớn hợp đồng

  5 000 troy ounce/ lot

  Đơn vị yết giá

  USD / troy ounce

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.005 USD /troy ounce

  Tháng đáo hạn

  Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

  Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại

  Tháng 7, 12 trong  giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  5% giá thanh toán

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

   

 • Tiêu chuẩn chất lượng:  

  Theo quy định của sản phẩm Bạc Silver COMEX giao dịch trên Sở giao dịch COMEX. 

  Kim loại bạc được giao dịch phải đáp ứng được mức độ tinh khiết 99,9% hoặc phải thuộc một trong những nhãn hiệu được chấp nhận giao dịch bởi Sở giao dịch. 

  Tất cả thanh bạc được giao dịch phải được khắc trên thanh thông tin về khối lượng, độ tinh khiết, số hiệu thanh bạc và nhãn hiệu kèm theo tài liệu về quá trình đo lường khối lượng.  

  Việc đo khối lượng phải được thực hiện bởi Weighmaster, có dấu xác nhận được khắc trên mỗi thanh bạc. 

  Phải có chứng nhận được cấp bởi Weighmaster đi kèm cùng với danh sách thanh bạc. 

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Bạch Kim

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Bạc

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Quặng Sắt

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Đồng

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết